ชุมชนคนเหมือนกัน : Board Message

Jump to content

เกิดข้อผิดพลาด ที่เรียกว่าผิดพลาด คือมีบางอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ที่เรียกว่าผิดพลาดนี้คือมีบางอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจ ก็เรียกว่าผิดพลาด เมื่อมีผิดพลาดแล้ว ท่านก็ต้องหาทางแก้ไข คือพลาดได้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะว่าถ้ามีการกระทำมาก ก็มีโอกาสจะพลาดได้มาก ขอให้ท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างเข้มแข็ง อย่าไปกลัวความผิดพลาด เพียงแต่ท่านต้องหาทางแก้ไข ให้ดี ให้ถูกต้อง ให้ดีขึ้น ในเรื่องนี้หากท่านจะแก้ไขก็ต้องหาสาเหตุ ที่เรียกว่าสาเหตุจะมีบอกไว้ในกรอบสีชมพู นี่ก็เรียกวาเป็นสีมงคล บางเคสสีชมพูก็จะบอกวิธีการแก้ไข แต่ถ้าไม่บอก ก็ต้องให้ลงไปดูสีฟ้า สีฟ้าก็จะบอกว่าให้ทำอะไร ให้ทำตามนั้นโดยเพรียงกัน แลขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการ


[#10333] We could not find the forum you were attempting to view.

You are not signed in

Sign in icon Click here to log in.