ชุมชนคนเหมือนกัน : นิติกาม : ความรักฉบับนักกฎหมาย - ชุมชนคนเหมือนกัน

Jump to content

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

นิติกาม : ความรักฉบับนักกฎหมาย บางมาตรา แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะนิติกาม เอิ๊กๆ

#1 User is offline   phuttipong 

 • สามัญชน
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 3,486
 • Joined: 25-October 08

Posted 06 March 2009 - 12:03 PM

:bn33: พระราชบัญญัติ ว่าด้วยลักษณะนิติกาม:bn33:
มาตรา 1490 นิติกาม หมายความว่า การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยหัวใจ และด้วยใจสมัคร มุ่งตรงต่อการผูกความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะไปเป็นแฟน โอนหัวใจให้กันและกัน สงวนมิให้ผู้อื่นมาจีบ และระงับซึ่งสิทธิในการมองโดยผู้อื่น :bn27:

(วรรค2)หากมิได้มุ่งต่อการผูกความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างกัน การอันนั้นหาใช่นิติกามความรักไม่

(วรรค3)แม้ฝ่ายหนึ่งเกิดสเน่หาเพียงใดก็ดี แต่หากอีกฝ่ายหนึ่งมิได้สนองด้วยหัวใจและใจสมัคร หรือทำเพราะความสงสารแล้วไซร้ การนั้นย่อมมิใช่ความรัก

...

มาตรา 1490 ทวิ การกระทำอันใกล้ชิดต่อผลคือ ความรักนั้น ได้แก่ ความผูกพัน

(วรรค2) ความผูกพันตามวรรคหนึ่ง ท่านว่า เป็นการเริ่มต้นแห่งการกระทำให้ "รัก"

...

มาตรา 1500 นิติกามใด มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยมนุษยธรรม กล่าวคือ ขู่เข็ญโดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือ ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายในอนาคตอันใกล้ ให้ได้ไปซึ่งผลประโยชน์ในลักษณะหัวใจ การนั้นเป็นโมฆะ

...

มาตรา 1540 การแสดงเจตนาใด แม้ในใจจริงผู้แสดงจะมิได้เจตนาให้ตนต้องผูกพัน ตามที่ได้แสดงเจตนาออกมาก็ตาม หาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนาคล้ายว่ารัก นั้นเป็นโมฆะไม่ เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงนั้น

...

มาตรา 1610 ถ้ากลฉ้อฉลเป็นแต่เพียงเหตุจูงใจให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งหลงรักอีกฝ่ายหนึ่งหนักยิ่งขึ้นกว่าปกติ คู่กรณีฝ่ายนั้นที่ถูกกลฉ้อฉล อาจบอกล้างความรักนั้นหาได้ไม่ แต่ชอบที่จะเกิดความเสียใจ จากความเสียหายที่เกิดจากกลฉ้อฉลนั้นได้

...

มาตรา 1620 ความรักที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งจงใจนิ่งเสียไม่แจ้งข้อความจริง อันคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมิได้รู้ การนั้นจะเป็นกลฉ้อฉล หากพิสูจน์ได้ว่าถ้ามิได้นิ่งเสียเช่นนั้น นิติกามนั้นก็คงมิได้กระทำขึ้น :bn38:

...

มาตรา 1640 การแสดงเจตนาว่ารัก เพราะถูกข่มขู่ มีผลเป็นโมฆียะ

...

มาตรา 1650 การข่มขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม กล่าวคือ การขู่ว่า "จะไม่รัก" ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่===================================================================

ข้อสังเกต : ทั้งความรัก และ ความผูกพัน ล้วนแต่เป็นนิติกาม

แตกต่างกันที่

-ความรัก แม้เป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวก็เกิด "ความรัก"ขึ้นแล้ว กล่าวได้ว่า "ความรัก" เป็น นิติกามฝ่ายเดียว เช่น รักเค้าข้างเดียว หรือ ต่างฝ่ายต่างรัก เช่นนี้ ก็นับว่าเกิดซึ่งความรักแล้ว

-ความผูกพัน เป็นนิติกามสองฝ่าย กล่าวคือ ต้องเกิดจากการแสดงเจตนาร่วมกันทั้งสองฝ่าย จึงเกิดความผูกพันขึ้นได้

--------------------------------------

ปล. จบแระ ...ใครจะแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหน ให้แนบไว้ท้ายพระราชบัญญัตินะครับ :bn40:

#2 User is offline   ว ส ว สฺ ต์ 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 468
 • Joined: 10-January 08

Posted 06 March 2009 - 04:39 PM

อืม...
ขอแก้ไขเพิ่มเติม
คือ...บทบัญญัติมันแปลกๆ
มาตรา ๑๕๐ แห่ง พรบ.นิติกาม = ข้าพเจ้าเห็นว่ามันน่าจะเป็นโมฆียะ นะ ไม่อย่างนั้นพวกซาดิตส์+มาโซก็ไม่มีความรักอ่ะดิ จำเลยรักอะไรพวกนี้ด้วย

บทนิยามศัพท์ ความผูกพัน = ข้าพเจ้าเห็นว่าเพียงฝ่ายเดียวเสนอก็ก่อให้เกิดความผูกพันได้นะขรับ ไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายสนอง
ตัวอย่างคำพิพากษาศาลดีกาม ถ้านาย ก. กับ นางสาว ข. เคยเป็นแฟนกันรักกันแต่ก็ไม่ได้มากนัก แต่วันหนึ่ง นางสาว ข. ได้บอกเลิกกับนาย ก. ด้วยว่า นาย ก. ไม่สามารถทำให้นางสาว ข. ถึงพริกถึงขิงได้ และเจ้าหล่อนก็ไม่เหลือเยื่อใยอีกเลย แต่นาย ก. นั้นไซร้ กับเฝ้าพะวงคิดถึงนางสาว ข. อย่างทุรนทุรายทุกวันๆ ในขณะเดียวกันตนก็ได้มีเมีย เอ๊ยแฟนใหม่แล้ว และหลงรักแฟนใหม่คนนี้มากๆ แต่ถ้าถามถึงนางสาว ข. นั้น นาย ก. ก็ยังพะวงถึงอยู่ เนื่องด้วยอยู่เรียงเคียงหมอนกันมาหลายปีดีดัก จนบังเกิดเป็นความผูกพัน ตามประสาคนเคยกินข้ามต้มหม้อเดียวกัน เป็นต้น

มาตรา ๑๔๙๐ ข้าพเจ้าว่าไม่ระงับสิทธิในการมองคนอื่นนะ อย่างข้าพเจ้า ทั้งตัวข้าพเจ้าและ....ก็ไม่ได้ห้ามกันและกัน คือ จะมองก็มองไปไม่ห้าม แต่...อย่า....เชียว ไม่อย่างนั้นจะหาว่าไม่เตือน ฮา...

มาตรา ๑๔๙๐ ทวิ วรรคสอง ความรักไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากความผูกพันหรอกฮะ ไม่อย่างนั้น love at first sight คงมีไม่ได้

ก็แล้วแต่อนุกรรมการร่างพระราชบัญญัติจะพิจารณา เพื่อนำร่างฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเสด็จพ่อท่านลงพระเทวมาภิไธยต่อไป


#3 User is offline   phu1307 

 • No.3949
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 473
 • Joined: 30-August 08

Posted 16 July 2010 - 11:25 AM

:bn33:

#4 User is offline   sheep123 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 130
 • Joined: 16-February 10

Posted 05 September 2011 - 01:49 PM

ชอบๆ เอามาลงอีกดิ 555

#5 User is offline   gradore888 

 • Newbie
 • Pip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 4
 • Joined: 24-August 12

Posted 24 August 2012 - 11:55 AM

:getmore (1): :getmore (1): :getmore (1):

:getmore (16): :getmore (16): :getmore (16):

gclub

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic