ชุมชนคนเหมือนกัน : วันคล้ายวันพระราชสมภพฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี - ชุมชนคนเหมือนกัน

Jump to content

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

วันคล้ายวันพระราชสมภพฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระเจริญ Rate Topic: -----

#1 User is offline   Hmordham 

 • เจ้าประคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 1,324
 • Joined: 14-July 09

Posted 05 April 2010 - 09:50 AM

Posted Image
Posted Image
วันคล้ายวันพระราชสมภพฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
Posted Image


#2 User is offline   roywin 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 1,759
 • Joined: 19-February 08

Posted 05 April 2010 - 09:58 AM

59 ยังแจ๋ว
ขอถวายพระพร

#3 User is offline   Fuse_Me 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 177
 • Joined: 03-March 10

Posted 05 April 2010 - 11:02 AM

ขอพระดิสโก้เทคจงเจริญ

#4 User is offline   MamaBlueDiamond 

 • มนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 663
 • Joined: 13-October 08

Posted 05 April 2010 - 11:43 AM

มีตุ้มหูวับ ๆ แวม ๆ ด้วย โคตรฮา :bn45: :bn45:

#5 User is offline   ~ STUNNER ~ 

 • WHAT?
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 299
 • Joined: 12-May 09

Posted 05 April 2010 - 11:58 AM

จะว่าไปพอหมอธรรมมา ฉันเองหายตัวไปเลยนี่หว่า#6 User is offline   เอจิ 

 • Newbie
 • Pip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 23
 • Joined: 03-April 10

Posted 05 April 2010 - 12:29 PM

จะหกสิบแล้วหรอคนนี้ :bn29::bn29::bn29:

#7 User is offline   pppp7777 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 111
 • Joined: 16-March 10

Posted 05 April 2010 - 12:30 PM

View PostMamaBlueDiamond, on 04 April 2010 - 11:43 PM, said:

มีตุ้มหูวับ ๆ แวม ๆ ด้วย โคตรฮา Posted Image Posted Image


ถามครับว่า
ตุ้มหูวับ ๆ แวม ๆ ....USD...?..M

ประเทศมีอนาคตเศรษฐกิจสดใส

#8 User is offline   Mochi 

 • กระต่าย
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 433
 • Joined: 09-February 09

Posted 05 April 2010 - 12:41 PM

ไม่ใช่ "ฟ้าหญิง" แล้วนี่ครับ

#9 User is offline   roywin 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 1,759
 • Joined: 19-February 08

Posted 05 April 2010 - 12:48 PM

View PostMochi, on 05 April 2010 - 12:41 PM, said:

ไม่ใช่ "ฟ้าหญิง" แล้วนี่ครับ


สถานะกำกวม
แต่กระนั้นข่าวในพระราชสำนักปัจจุบันก็ใช้ราชาศัพท์กับบุคคลผู้นี้เทียบเท่าเจ้าฟ้า แถมเรียกว่า "ทูลกระหม่อม" ซึ่งก็หมายถึงเจ้าฟ้า

#10 User is offline   Mochi 

 • กระต่าย
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 433
 • Joined: 09-February 09

Posted 05 April 2010 - 12:56 PM

View Postroywin, on 05 April 2010 - 12:48 PM, said:

สถานะกำกวม
แต่กระนั้นข่าวในพระราชสำนักปัจจุบันก็ใช้ราชาศัพท์กับบุคคลผู้นี้เทียบเท่าเจ้าฟ้า แถมเรียกว่า "ทูลกระหม่อม" ซึ่งก็หมายถึงเจ้าฟ้า


ลำดับของข่าว

หลังข่าวเจ้าฟ้า แต่ก่อนพระองค์เจ้านี่ครับ

#11 User is offline   บุหลันแรม 

 • Au clair de la lune
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 3,945
 • Joined: 31-May 08

Posted 05 April 2010 - 01:12 PM

View PostMamaBlueDiamond, on 05 April 2010 - 11:43 AM, said:

มีตุ้มหูวับ ๆ แวม ๆ ด้วย โคตรฮา :bn45: :bn45:


ฮาล่วย
:bn45:

#12 User is offline   ปลาดุกด้าน 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 712
 • Joined: 30-November 08

Posted 05 April 2010 - 01:34 PM

เราจะทำสงครามเพื่อยุติสงครามขอพระนางจามเทวี เจริญพระชนม์ความสาว ยิ่งยืนนาน นะกะหม่อม

#13 User is offline   roywin 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 1,759
 • Joined: 19-February 08

Posted 05 April 2010 - 01:54 PM

View PostMochi, on 05 April 2010 - 12:56 PM, said:

ลำดับของข่าว

หลังข่าวเจ้าฟ้า แต่ก่อนพระองค์เจ้านี่ครับ


ใช่
อยู่หลังสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
แต่อยู่ก่อนพระวรชายา

ถ้าเป็นเจ้าฟ้าเต็มตัวก็ต้องอยู่หลังพระเทพ แต่มาก่อนจุฬาภรณ์

#14 User is offline   raid 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 2,171
 • Joined: 24-January 09

Posted 05 April 2010 - 02:01 PM

Posted Image

งามอย่างมีคุณค่าคืองามอย่างไทย
เหอๆๆๆๆ !!:bn45:

#15 User is offline   แมวร้องหง่าวหง่าว 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 2,233
 • Joined: 02-March 10

Posted 05 April 2010 - 02:12 PM

กฎมนเฑียรบาล
ว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช ๒๔๗๕


ประชาธิปก ป.ร.


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า กฎมนเฑียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์นั้น ได้ทรงพระราชดำริมาก่อนที่ได้ตราพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้วว่า ควรจะเปลี่ยนแปลงให้เหมาะแก่สมัย สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยพระราชดำริ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎมนเฑียรบาลขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ ให้ใช้กฎมนเฑียรบาลนี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๒ ตั้งแต่วันที่ใช้กฎมนเฑียรบาลนี้สืบไป ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎมนเฑียรบาล กฎและข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในกฎมนเฑียรบาลนี้ หรือซึ่งแย้งกับกฎมนเฑียรบาลนี้

มาตรา ๓ พระราชวงศ์ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป ถ้าจะทำการสมรสกับผู้ใด ท่านว่าต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสียก่อน

มาตรา ๔ เจ้าหญิงองค์ใด ถ้าจะทำการสมรสกับผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าในพระราชวงศ์ อันเป็นการไม่ต้องด้วยพระราชประเพณีนิยม ท่านว่าต้องกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เสียก่อน

มาตรา ๕ ถ้าพระราชวงศ์องค์ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๓ และมาตรา ๔ ท่านว่าให้ถอดเสียจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

ประกาศมา ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับพระบรมราชโองการ
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
ประธานคณะกรรมการราษฎร

#16 User is offline   ไทยชน 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 1,288
 • Joined: 30-July 08

Posted 05 April 2010 - 05:28 PM

Posted Image

ทรงพระเจริญ พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ท่านทรง Two in One ประชาชนต้องกราบและถวายเงินแบบเจ้า แต่สามารถร้องเพลง เล่นหนัง เป็นดารา รับเงินได้อีกทางหนึ่ง พระอัจฉริยภาพอย่างที่พี่น้องเทียบไม่ได้เลย ทรงพระเจริญ

Posted Image
Posted Image
Posted Image

อยากรู้รายละเอียดของรูปแรก เชิญที่นี่
http://sanamluang200.../11/009015.html

#17 User is offline   เพราะมึงนั่นแหละ 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 456
 • Joined: 20-November 09

Posted 05 April 2010 - 05:34 PM

View Postปลาดุกด้าน, on 05 April 2010 - 01:34 PM, said:

เราจะทำสงครามเพื่อยุติสงครามขอพระนางจามเทวี เจริญพระชนม์ความสาว ยิ่งยืนนาน นะกะหม่อม


ดูโทนสีของหนังแล้วเหมือนมันจะก๊อบ Meet the spartan มาเลยนะเนี่ย :bn45: :bn46:

#18 User is offline   มอดรา 

 • ๑o^noJBาJ|e๑
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 1,563
 • Joined: 25-June 08

Posted 06 April 2010 - 09:48 PM

ทรงพระเซ็กซี่ มากเพเคอะ :bn40:

#19 User is offline   ปลาดุกด้าน 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 712
 • Joined: 30-November 08

Posted 06 April 2010 - 11:33 PM

ผมว่า ก๊อป สำเนาไม่ถูกต้องของ 300 มานะ

ต้นฉบับออกจะดี ตัวก๊อปสงสัยไม่ได้ใช้ AA

#20 User is offline   เล็กสั้นขยันซอย 

 • อัครสาวกเบื้องแคมพระนางแหกกกกก
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 3,044
 • Joined: 16-August 08

Posted 08 April 2010 - 08:35 AM

ชอบโชว์ร่องนมยาน
:bn33:#21 User is offline   ข้าหลวง 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 198
 • Joined: 05-January 09

Posted 09 April 2010 - 10:49 AM

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมPage 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic