ชุมชนคนเหมือนกัน : เว็บบอร์ด คนเหมือนกัน (คมก.) - ชุมชนคนเหมือนกัน

Jump to content

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

เว็บบอร์ด คนเหมือนกัน (คมก.) ทำไมจึงเป็นชุมชน"คนเหมือนกัน" ผู้ที่ยังไม่ทราบที่มาเชิญอ่านฮับ Rate Topic: -----

#1 User is offline   ทีมบริหาร คมก. 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 130
 • Joined: 23-September 10

Posted 14 May 2011 - 03:41 PM

ทำไมจึงเป็น ชุมชน"คนเหมือนกัน"

ที่มาของเว็บบอร์ด
.......พศ.2549 ธนาพล อิ๋วสกุล ได้เปิดเว็บบอร์ด "ฟ้าเดียวกัน" ของสำนักพิมพ์ "ฟ้าเดียวกัน"เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นพื้นที่สำหรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
.......พศ.2552 เว็บบอร์ด "ฟ้าเดียวกัน" มีสมาชิกเพิ่มและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สำนักพิมพ์ "ฟ้าเดียวกัน" ไม่สามารถจะดูแลต่อไปได้ ธนาพลจึงขอแยกเว็บบอร์ด ออกจากสำนักพิมพ์ โดยยังคงใช้ชื่อเว็บบอร์ด"ฟ้าเดียวกัน" เช่นเดิม แต่การบริการเว็บบอร์ดไม่ได้อยู่ในความดูแลของสำนักพิมพ์อีกต่อไป เว็บบอร์ดที่่่แยกตัวออกมาจึงมีอาสาสมัครซึ่งเป็นสมาชิก ทำหน้าที่บริหารจัดการชั่วคราวโดยไม่มีเว็บมาสเตอร์
.......พศ.2553 เดือน มกราคม ศรัทธา หุ่นพะยนต์ รับหน้าที่เป็นเว็บมาสเตอร์ของเว็บ แต่การบริหารจัดการยังอยู่ในความดูแลของสมาชิกที่อาสาสมัครผลัดเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่ดูแลเว็บบอร์ด
.......................เดือน กุมภาพันธ์ สมาชิกมีมติให้เปลี่ยนชื่อเว็บบอร์ดโดยการโหวตและ คะแนนเสียงชื่อ "คนเหมือนกัน"ซึ่งเป็นชื่อที่สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เสนอได้รับการโหวตสูงสุด และได้เพิ่มคำว่า "ชุมชน" เข้าไปด้วย จึงเป็นที่มาของชื่อเว็บบอร์ด "ชุมชนคนเหมือนกัน"ในปัจจุบัน

ก.แนวคิด หลักการและเหตุผล(Concept)
.......มีคำกล่าวไว้ว่า "ปรากฎการณ์ทางความคิดและความเชื่อในโลกนี้ เมื่อมันเกิดขึ้น ก็เปลี่ยนความเชื่อในโลกโดยไม่มีวันหวลกลับ ไปเชื่อในสิ่งเดิมๆได้อีกเลย"
.......ความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในโลกนี้ เริ่มเรื่องราวมากับประวัติศาสตร์อันน่ากลัวเสมอว่า ผู้มีกำลังมากกว่า คือผู้ที่ได้เป็นผู้ครอบครองและปกครอง
.......แน่นนอนผู้ที่อ่อนแอกว่าก็คือผู้สูญเสียและถูกเอาเปรียบ ถูกครอบครอง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
.......หลายๆเผ่าพันธ์ของมนุษย์ หลายๆรัฐ และหลายๆประเทศ มีผู้คนได้ต่อสู้อย่างดุเดือดและยาวนานมาแล้วเพื่อให้ได้รับสิทธิโดยชอบธรรม ที่จะร่วมครอบครองและมีส่วนเลือกในการปกครอง
.......กระบวนการทางการเมืองได้ถูกบรรญัติขึ้น หลายประเทศซึ่งอ้างตนว่าเจริญแล้วใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแสดงว่าพลเมืองของตน ได้ใช้สิทธิโดยชอบธรรม มีส่วนร่วมหรือเลือกในการปกครอง และบริหารประเทศ
....... และเช่นกัน ประเทศไทยก็เป็น 1 ในประเทศเหล่านั้น ที่มีกระบวนการทางการเมืองในลักษณะของการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนมีความคิดว่าพวกเขาได้รับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเฉกเช่นประชาชนของประเทศประชาธิปไตยอื่นๆในโลก ซึ่งเชื่อว่า เป็นการปกครองที่จะนำพาชีวิตของผู้คนในสังคมไปสู่ความเท่าเทียมกันในทุกๆด้าน และอยู่ดีกินดี
.......มาวันนี้ ประชาชนชาวไทยเกิดความไม่แน่ใจว่า ประเทศไทยเป็น 1 ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆหรือไม่ หรือเราแค่ถูกลวง หรือเราลวงตนเอง
.......ชุมชน"คนเหมือนกัน" จะเป็นอีกกลุ่มชนของคนไทย ที่จะต่อสู้ เพื่อสิทธิโดยชอบธรรมให้ได้ครอบครอง มีเสรีภาพ และศักดิ์ศรี ในความเป็นคน

ข.ความหมายของชื่อ"คนเหมือนกัน"
"บุคคลทุกคน มีสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรี ในความเป็นคนเท่าเทียมกัน"
1.อำนาจเป็นของประชาชน
.......เมื่อครั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสยาม ปี พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ประเทศของเราก็ดำรงอยู่ในระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ :bn48:ดูเหมือนว่าในระยะเวลาเกือบศตวรรษที่ผ่านมานั้น จิตสำนึก หลักการ และคุณค่าที่คณะราษฎรได้วางไว้ ยังคงไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย พลเมืองยังไม่มีความเป็นพลเมือง ประชาชนยังคงไม่ได้เป็นคนอย่างเท่าเทียมเสมอกัน
2.ความพยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีมาโดยตลอด
.......จาก ปี พศ.2475 (คศ.1932) จนถึงปัจจุบัน การปกครองในประเทศไทยได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
.......ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นๆทำให้เรารู้สึกว่าการปกครองบ้านเรากำลังพัฒนาทุกด้านให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
.......แต่บางครั้งเราก็เกิดความรู้สึกสงสัยว่า จริงหรือไม่? ว่าเรากำลังได้รับพัฒนาให้ดีขึ้นในหลายๆด้าน
.......การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทย ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยหลายๆประการ เช่น
.........-การเมือง
.........-ความรู้ และการศึกษาของประชาชน
.........-เศรษฐกิจของโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศ
.........-ผลการประกอบอาชีพของประชาชน
.........-และอื่นๆ
3.คนไทยตระหนักว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพวกเขา ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีผลมาถึงทั้งปัจจุบันและตลอดไปจนถึงอนาคตของลูกหลาน
.......ในปัจจุบัน ประชาชนคนไทย ได้ตระหนักแล้วว่า ข้อความที่คนเฒ่าคนแก่ เคยกล่าวไว้ว่า "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อยู่ดีกินดี ได้หายไปจากชีวิตของพวกเราชาวไทย
......."ความเป็นอยู่ที่พอเพียง และเป็นสุข" นั้นเคยมีขึ้นในเมืองไทยหรือเปล่า? ช่องว่างรายได้ในสังคมไทย ระหว่างคนรวยแค่หยิบมือและคนจนส่วนใหญ่นั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คนยากจนได้รับการปฏิบัติจากรัฐและชนชั้นสูงด้วยการเอารัดเอาเปรียบอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นบริการและสวัสดิการจากรัฐ การพยายามทำมาหากินยังถูกชนชั้นสูงเอาเปรียบอย่างไม่ละอาย จนความภูมิใจ ความรู้สึกถึงคุณค่าความเป็นพลเมืองของประเทศได้ลดถอยลงอย่างน่าตกใจ
4.การถกเถียงพูดคุย ถึงปัญหาความเป็นอยู่ ที่เกิดขึ้นจะขยายออกไป และลงลึกในรายละเอียดของปัญหามากขึ้น
......การพูดคุยในเรื่องการเมือง การปกครอง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันในประเทศไทยนั้น ประชาชนทั้งในและนอกประเทศ และรวมทั้งชาวต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทย หยิบยกมาพูดคุยกันภายในครอบครัว พ่อแม่ลูก พี่ๆน้องๆ เพื่อนกับเพื่อน เพื่อร่วมงาน นายจ้างกับลูกจ้าง อาจารย์และนักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ผู้ประกอบการกับผู้ซื้อ ไม่ว่าเรื่องที่ประชาชนพูดคุยกันนั้นจะอยู่ในมุมที่ถูกใจใครหรือไม่ก็ตาม ประเด็นต่างๆเหล่านี้จะถูกหยิบยก พูดคุยกันไม่รู้จบสิ้น เพื่อหาคำตอบว่า สิ่งดี และไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย เกิดขึ้นได้อย่างไร
5.คนไทยต้องการมีส่วนร่วมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศของตน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและการพัฒนา
......การมองเรื่องต่างๆดังกล่าว ของประชาชนเปลี่ยนไป คนไทยเปลี่ยนการมองนี้ จากที่ประชาชนเคยปล่อยให้การกำหนดความเป็นไปในประเทศอยู่ในมือ ชนชั้นปกครอง ผู้นำ และ/หรือ รัฐบาล เปลี่ยนเป็นคนไทยทุกคนต้องการที่จะมีส่วนร่วม
6.ชุมชน "คนเหมือนกัน" เป็น เสียงพูดคุยส่วนหนึ่ง
......คือ เป็นพื้นที่ ออนไลน์ที่มีคนเข้ามาร่วม พูดคุยถกเถียง ปรึกษาหารือ สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยและความเป็นอยู่ สะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของคนไทยส่วนหนึ่ง แน่นอนว่าหัวข้อถกเถียงจะขึ้นอยู่กับสถานะการต่างๆในช่วงเวลานั้นๆ

ค.ลักษณะของเว็บบอร์ด
.......เป็นพื้นที่ ชุมชนออนไลน์ที่บุคคลหลายคนร่วมกันจัดตั้งขึ้น
.......โดยจัดให้เป็นกระดานสนทนา สมาชิกสามารถตั้งกระทู้ตามความสนใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสุภาพชน ด้วยเหตุผล
.......เพื่อให้ทุกคนมี "เสรีภาพในการพูดแสดงความคิดเห็น" คือมีอิสระในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน สังคม การเมือง การปกครอง วิชาการ ศิลปะ วรรณกรรม วิถีชีวิต และอื่นๆ โดยไม่ขัดกับหลักประชาธิปไตย และ/หรือ ละเมิดสิทธิมนุษยชน และต้องไม่สบประมาทกล่าวร้ายโจมตีบุคคลเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรง
.......สมาชิกที่นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ จะต้องมีเหตุผล และ/หรือสามารถค้นคว้าหาหลักฐานพิสูจน์ได้

ง.วัตถุประสงค์
.......1. เพื่อให้เป็นพื้นที่ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน สังคม การเมือง การปกครอง วิชาการ ศิลปะ วรรณกรรม วิถีชีวิต และอื่นๆ
.......2. เป็นพื้นที่ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนข่าวสารที่เกิดขึ้นทั้งในท้องที่และรอบโลก
.......3. เพื่อเป็นคลังข้อมูลด้านต่างๆและนำเสนอข้อมูลเหล่านั้น ให้เป็นประโยชน์ ต่อประชาชนทั่วไป
.......4. เพื่อประกาศข่าวสารของชุมชน

จ.ความคาดหวังของทีมบริหาร
.......การก่อตั้งเว็บบอร์ดนี้ ในชื่อ"ฟ้าเดียวกัน"ตั้งแต่เริ่ม จนปัจจุบันเราใช้ชื่อเว็บบอร์ดเป็น"คนเหมือนกัน" ซึ่งจะเห็นความหมายอย่างชัดเจน ว่าเราต้องการเห็นความเท่าเทียมกันในสิทธิและความชอบธรรมที่คนไทยทุกคนควรจะได้รับ เกิดขึ้นในสังคมไทย
.......ทีมบริหาร ของเว็บบอร์ด ยินดีอย่างยิ่งที่เว็บบอร์ดมีส่วนส่งเสริม สร้างความอยากรู้อยากเห็น ค้นหาเหตุผลและข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านความคิด ให้คนไทยได้มั่นใจในสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของตนเอง กล้าที่จะแสดงความต้องการการบริการจากภาครัฐและสังคม กล้าแสดงความคิดเห็น และเรียกร้องความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมในทางที่ถูกต้อง
.......ซึ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

#2 User is offline   Sweet carrot 

 • I love Rabbits
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 1,332
 • Joined: 07-November 09

Posted 14 May 2011 - 09:22 PM

เอาไปแปะที่เฟะบุคไหมครับ

#3 User is offline   ทีมบริหาร คมก. 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 130
 • Joined: 23-September 10

Posted 15 May 2011 - 03:50 PM

View PostLord โจรปล้นใจ, on 14 May 2011 - 03:22 PM, said:

เอาไปแปะที่เฟะบุคไหมครับ


ขออีดิทบางข้อความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วเผยแพร่ได้เลยฮับ ท่านโจร :bn26:

#4 User is offline   ประจิณ ฐานังกรณ์ 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 572
 • Joined: 08-October 07

Posted 15 May 2011 - 05:05 PM

ได้อ่านแล้ว ทำให้เข้าใจแนวทางของบอร์ดชัดเจน
ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีมาก สำหรับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แต่สำหรับประเทศไทย ผมไม่มั่นใจว่าจะชอบแนวทางการแสดงออกเสรีแบบนี้หรือไม่
เพราะประเทศไทยมีระบอบการปกครองแบบใดคนไทยทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้ว

ผมขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านของบอร์ด "คนเหมือนกัน"
ขอให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อให้ประเทศไทยได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ขอบคุณมากๆครับ

#5 User is offline   Jak Jak 

 • Member
 • PipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 59
 • Joined: 16-March 11

Posted 15 May 2011 - 05:57 PM

เข้ามาอ่าน
ก.แนวคิด หลักการและเหตุผล(Concept)
ค.ลักษณะของเว็บบอร์ด
จ.ความคาดหวังของทีมบริหาร

เข้าใจแล้วและขอเป็น กำลังใจให้ คณะทำงาน :bn49:

#6 User is offline   ทีมบริหาร คมก. 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 130
 • Joined: 23-September 10

Posted 16 May 2011 - 12:35 AM

View PostLord โจรปล้นใจ, on 14 May 2011 - 03:22 PM, said:

เอาไปแปะที่เฟะบุคไหมครับ


โอเคฮับทั่นโจร แก้ไขเพิ่มเติม ตามแควนๆบอกให้เติมหละ ท่านเอาไปแจกจ่ายได้แล้วฮับ ขอกราบงามๆขอบคุณเป็นอย่างสูงฮับ

#7 User is offline   ทีมบริหาร คมก. 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 130
 • Joined: 23-September 10

Posted 16 May 2011 - 01:23 AM

View Postประจิณ ฐานังกรณ์, on 15 May 2011 - 11:05 AM, said:

ได้อ่านแล้ว ทำให้เข้าใจแนวทางของบอร์ดชัดเจน
ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีมาก สำหรับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แต่สำหรับประเทศไทย ผมไม่มั่นใจว่าจะชอบแนวทางการแสดงออกเสรีแบบนี้หรือไม่
เพราะประเทศไทยมีระบอบการปกครองแบบใดคนไทยทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้ว

ผมขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านของบอร์ด "คนเหมือนกัน"
ขอให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อให้ประเทศไทยได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ขอบคุณมากๆครับ

ขอบคุณฮับ ที่เป็นกำลังใจให้ทีมเสมอ :bn26:

View PostJak Jak, on 15 May 2011 - 11:57 AM, said:

เข้ามาอ่าน

เข้าใจแล้วและขอเป็น กำลังใจให้ คณะทำงาน :bn49:

ขอบคุณฮับ มีข้อแนะนำอะไรหลังไมค์ถึงล็อกอิน ทีมบริหาร คมก.ได้เลยฮับ จะยินดีมากเลย :bn18:

#8 User is offline   erm04 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 365
 • Joined: 19-February 10

Posted 16 May 2011 - 10:43 AM

ชัดเจนมาก ดีใจที่ได้เป็นสมาชิก คมก.

#9 User is offline   ตูดหมึก 

 • Advanced Member
 • PipPipPip
 • Group: เสรีชน
 • Posts: 318
 • Joined: 14-November 10

Post icon  Posted 18 May 2011 - 11:43 PM

Freedom of Speech

ไม่มีอะไรมากดหัวพวกเราได้ครับ


Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic